Contraf Oy

Jatkokoulutukset

Ammattipätevyyden tarkoitus on parantaa autonkuljettajien ammatillisia valmiuksia, taloudellista sekä ekologista toimintatapaa, ja näin parantaa kuljettajien edellytyksiä tehtävien hoitamiseen. Kuljettajan ammatin arvostuksen lisääminen on koulutuksen tärkeimpiä tavoitteita.

Jatkokoulutus on suoritettava henkilöliikenteessä 10.9.2013 ja tavaraliikenteessä 10.9.2014 mennessä ja näistä päivämääristä eteenpäin ammattipätevyys on uusittava viiden vuoden välein.

Jatkokoulutus koskee kaikkia kuorma- ja linja-autonkuljettajia. Ammattipätevyyden säilyttämiseksi koulutusta on hankittava viiden vuoden jaksoissa viisi päivää (35h) siten, että yhden koulutuspäivän pituus on vähintään seitsemän tuntia. Viiden vuoden jaksossa vähintään yhden päivän (7h) on oltava ennakoivan ajon koulutusta. Koulutuskeskus tekee jokaisen koulutusjakson jälkeen ilmoituksen Trafin ammattipätevyysrekisteriin.

Tarkista omat ammattipätevyystietosi

Lähde: TraFi